Výše členských příspěvků na rok 2024

  1. soukromý lékař + lékař ve vedoucí funkci
    +společník, jednatel, člen statutárního orgánu                                             4000 Kč
  2. zaměstnanec + ostatní lékař                                                                                  3000 Kč
  3. a)  absolvent neplatící (v 1. a 2. kalend. roce po ukončení studia)                  0 Kč
    b)  absolvent platící (v 3. kalend. roce)                                                              1.000 Kč
  4. nepracující důchodce                                                                                                   500 Kč
  5. mateřská dovolená (po předložení prohlášení)                                                     0 Kč
  6. pozdní vstup                                                                                                             20.000 Kč

Termín zaplacení – do 1. 3. 2024 na účet č. 26133581/0100, VS = Vaše evidenční číslo
(najdete na http://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html) nebo datum narození ve formátu DDMMRRRR.