Novinky a zkušenosti pro léčbu bolesti…

OS Semily pořádá dne 21. září od 17.00 hod. v Liberci seminář Novinky a zkušenosti pro léčbu bolesti v ambulanci PL – ohodnoceno 3 kredity /viz Akce/

Výše členských příspěvků na rok 2023

  1. soukromý lékař + lékař ve vedoucí funkci
    +společník, jednatel, člen statutárního orgánu                                             4000 Kč
  2. zaměstnanec + ostatní lékař                                                                                  3000 Kč
  3. a)  absolvent neplatící (v 1. a 2. kalend. roce po ukončení studia)                  0 Kč
    b)  absolvent platící (v 3. kalend. roce)                                                              1.000 Kč
  4. nepracující důchodce                                                                                                   500 Kč
  5. mateřská dovolená (po předložení prohlášení)                                                     0 Kč
  6. pozdní vstup                                                                                                             20.000 Kč

Termín zaplacení – do 1. 3. 2023 na účet č. 26133581/0100, VS = Vaše evidenční číslo
(najdete na http://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html) nebo datum narození ve formátu DDMMRRRR.

Otevřený dopis mladým lékařům před atestací

Představenstvo OS ČLK Semily odsouhlasilo podporovat vzdělávání mladých lékařů. Týká se lékařů před atestací, kteří jsou členy OS Semily nejméně 2 roky. Příspěvek bude poskytnut na vzdělávací kurzy nebo odbornou literaturu do výše 2.000,- Kč na lékaře a rok na základě předloženého potvrzení o úhradě semináře (netýká se ubytování, dopravy…) nebo  dokladu o zakoupení literatury.