Okresní shromáždění lékařů OS Semily

Dne 25. března od 18 hodin se v jídelně KNL a.s. – Nemocnice Turnov koná Okresní shromáždění lékařů OS ČLK Semily.

Program:
zpráva o činnosti představenstva, revizní komise a čestné rady
informace o sjezdu ČLK
diskuse nad aktuálními otázkami
přátelská setkání + občerstvení.