Česká lékařská komora – Okresní sdružení Semily se sídlem v Turnově

Aktuality

16. 09. Seminář Izolovaná systolická hypertenze…

OS Semily pořádá dne 21. října od 17. 30 hod. v Turnově seminář Izolovaná systolická hypertenze a léčba hypertenze ve stáří – hodnocení 2 kredity.
/viz Akce/

 

13. 03. Okresní shromáždění lékařů OS Semily – zrušeno

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízení vlády ČR se Okresní shromáždění OS ČLK Semily plánované na 25. 3. 2020 odkládá na neurčito.

O náhradním termínu Vás budeme informovat.

 

13. 02. Okresní shromáždění lékařů OS Semily

Dne 25. března od 18 hodin se v jídelně KNL a.s. – Nemocnice Turnov koná Okresní shromáždění lékařů OS ČLK Semily.

Program:
zpráva o činnosti představenstva, revizní komise a čestné rady
informace o sjezdu ČLK
diskuse nad aktuálními otázkami
přátelská setkání + občerstvení.

01. 12. Výše členských příspěvků na rok 2020

 

  1. soukromý lékař + lékař ve vedoucí funkci
    +společník, jednatel, člen statutárního orgánu                                             3.500 Kč
  2. zaměstnanec + ostatní lékař                                                                                  2.500 Kč
  3. a)  absolvent neplatící (v 1. a 2. kalend. roce po ukončení studia)                  0 Kč
    b)  absolvent platící (v 3. kalend. roce)                                                              1.000 Kč
  4. nepracující důchodce                                                                                                   500 Kč
  5. mateřská dovolená (po předložení prohlášení)                                                     0 Kč
  6. pozdní vstup                                                                                                             10.000 Kč

Termín zaplacení – do 1. 3. 2020 na účet č. 26133581/0100, VS = Vaše evidenční číslo
(najdete na http://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html) nebo datum narození ve formátu DDMMRRRR.

 

01. 08. Mobilní linka ČLK OS Semily

Nyní lze při kontaktu využívat také mobilní linku +420 605 488 988.

01. 01. Otevřený dopis mladým lékařům před atestací

Představenstvo OS ČLK Semily odsouhlasilo podporovat vzdělávání mladých lékařů. Týká se lékařů před atestací, kteří jsou členy OS Semily nejméně 2 roky. Příspěvek bude poskytnut na vzdělávací kurzy nebo odbornou literaturu do výše 2.000,- Kč na lékaře a rok na základě předloženého potvrzení o úhradě semináře (netýká se ubytování, dopravy…) nebo  dokladu o zakoupení literatury.