Česká lékařská komora – Okresní sdružení Semily se sídlem v Turnově

Aktuality

07. 10. Okresní shromáždění lékařů OS Semily-zrušeno!

Okresní shromáždění OS ČLK Semily plánované na 4. listopadu od 18 hodin v Turnově se ruší.

Děkujeme za pochopení

 

16. 09. Seminář Izolovaná systolická hypertenze (odloženo)

OS Semily pořádá dne 21. října od 17. 30 hod. v Turnově seminář Izolovaná systolická hypertenze a léčba hypertenze ve stáří – hodnocení 2 kredity.
/viz Akce/

 

01. 12. Výše členských příspěvků na rok 2020

 

  1. soukromý lékař + lékař ve vedoucí funkci
    +společník, jednatel, člen statutárního orgánu                                             3.500 Kč
  2. zaměstnanec + ostatní lékař                                                                                  2.500 Kč
  3. a)  absolvent neplatící (v 1. a 2. kalend. roce po ukončení studia)                  0 Kč
    b)  absolvent platící (v 3. kalend. roce)                                                              1.000 Kč
  4. nepracující důchodce                                                                                                   500 Kč
  5. mateřská dovolená (po předložení prohlášení)                                                     0 Kč
  6. pozdní vstup                                                                                                             10.000 Kč

Termín zaplacení – do 1. 3. 2020 na účet č. 26133581/0100, VS = Vaše evidenční číslo
(najdete na http://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html) nebo datum narození ve formátu DDMMRRRR.

 

01. 08. Mobilní linka ČLK OS Semily

Nyní lze při kontaktu využívat také mobilní linku +420 605 488 988.

01. 01. Otevřený dopis mladým lékařům před atestací

Představenstvo OS ČLK Semily odsouhlasilo podporovat vzdělávání mladých lékařů. Týká se lékařů před atestací, kteří jsou členy OS Semily nejméně 2 roky. Příspěvek bude poskytnut na vzdělávací kurzy nebo odbornou literaturu do výše 2.000,- Kč na lékaře a rok na základě předloženého potvrzení o úhradě semináře (netýká se ubytování, dopravy…) nebo  dokladu o zakoupení literatury.