Česká lékařská komora – Okresní sdružení Semily se sídlem v Turnově

Aktuality

04. 01. Výše členských příspěvků na rok 2017

Výše členských příspěvků na rok 2017 zůstává stejná jako v roce 2016:

  1. soukromý lékař + lékař ve vedoucí funkci
    +společník, jednatel, člen statutárního orgánu                                             2.930 Kč
  2. zaměstnanec + ostatní lékař                                                                                  2.140 Kč
  3. a)  absolvent neplatící (v 1. a 2. kalend. roce po ukončení studia)                  0 Kč
    b)  absolvent platící (v 3. kalend. roce)                                                                 950 Kč
  4. nepracující důchodce                                                                                                   470 Kč
  5. mateřská dovolená (po předložení prohlášení)                                                     0 Kč
  6. pozdní vstup                                                                                                             10.000 Kč

Termín zaplacení – do 1. 3. 2017 na účet č. 26133581/0100, VS = Vaše evidenční číslo
(najdete na http://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html) nebo datum narození ve formátu DDMMRRRR.

 

01. 01. Otevřený dopis mladým lékařům před atestací

Představenstvo OS ČLK Semily odsouhlasilo podporovat vzdělávání mladých lékařů. Týká se lékařů před atestací, kteří jsou členy OS Semily nejméně 2 roky. Příspěvek bude poskytnut na vzdělávací kurzy nebo odbornou literaturu do výše 2.000,- Kč na lékaře a rok na základě předloženého potvrzení o úhradě semináře (netýká se ubytování, dopravy…) nebo  dokladu o zakoupení literatury.