Česká lékařská komora – Okresní sdružení Semily se sídlem v Turnově

Aktuality

18. 12. Výše členských příspěvků na rok 2016

Výše členských příspěvků na rok 2016 zůstává stejná jako v roce 2015:

  1. soukromý lékař + lékař ve vedoucí funkci
    +společník, jednatel, člen statutárního orgánu                2.930,- Kč
  2. zaměstnanec + ostatní lékař                                                      2.140,- Kč
  3. a)  absolvent neplatící                                                                           0,- Kč
    b)  absolvent platící                                                                           950,- Kč
  4. nepracující důchodce                                                                       470,- Kč
  5. mateřská dovolená (po předložení prohlášení)                         0,- Kč
  6. pozdní vstup                                                                                  10.000,- Kč

Termín zaplacení – do 1. 3. 2016 na účet č. 26133581/0100, VS = Vaše evidenční číslo
(najdete na http://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html) nebo datum narození ve formátu DDMMRRRR.

 

05. 03. Otevřený dopis mladým lékařům před atestací

Představenstvo OS ČLK Semily odsouhlasilo podporovat vzdělávání mladých lékařů. Týká se lékařů před atestací, kteří jsou členy OS Semily nejméně 2 roky. Příspěvek bude poskytnut na vzdělávací kurzy nebo odbornou literaturu do výše 2.000,- Kč na lékaře a rok na základě předloženého potvrzení o úhradě semináře (netýká se ubytování, dopravy…) nebo  dokladu o zakoupení literatury.